Gäddflugfiske

Gäddflugfiske

Flugfiske efter gädda är en mycket givande form av fiske utan några höga eller dyra krav på utrustning eller teknik. Man kan fiska när som helst under dagen oavsett väder. Gäddflugfiske är mycket visuellt och man kan ofta se gäddor följa efter flugan. När en gädda hugger, så är det en kraft- och adrenalinfylld kamp som väntar. Gäddflugfiske kännetecknas av att det fångas många fiskar med en genomsnittlig storlek betydligt större än inom de flesta andra typer av flugfiske. Fiskar på upp till en full meter i längd och över 5 kg i vikt är faktiskt inte särskilt ovanliga att fånga.

Gäddflugfiske på optimala platser

Vattendrag lämpade för gäddflugfiske, finns nästan överallt i Sverige i form av sjöar, älvar, åar, strömmar och kanaler. Gäddan är en rovfisk och därför är det rimligt att fiska på platser där gäddor har optimala jaktförhållanden. En bra utgångspunkt för att få hugg är att koncentrera fisket där det finns vattenväxter. Fiskar samlas nästan alltid nära kanterna av vegetation såsom näckrosor, bäddar av sjögräs, vass och andra gömställen. Kasta flugan i en växtfri öppning i vattnet mellan näckrosor eller parallellt med vasskanten eftersom gäddor ofta väntar vid kanten av vegetationen, nästan helt dolda, alltid redo att hugga när ett byte dyker upp.

Gäddor kan hittas i flera vattendjup och även riktigt stora fiskar kan hittas i mycket grunt vatten, så länge det finns skydd och mat. Vegetationbälten och backar är säkra platser för gäddflugfiske, men det kan också löna sig att fiska på öppet vatten. Fisket varierar med årstiderna och vid vinterfiske finns det uppenbarligen inte mycket växtlighet varför man måste fiska i djupare vatten. När man fiskar på vintern, kan det vara fördelaktigt att använda sig av viktade flugor och eventuellt en sjunklina. Under våren och sommaren är fisken piggare och rör sig snabbare, så under denna period är det ett bra alternativ att fiska med så kallade poppers.

Fiskeutrustning som håller

Gäddan är en stor och stark fisk så det är viktigt att ha fiskeutrustning som håller. När det kommer till valet av fiskespö, så fungerar det bra med ett vanligt 1,5 till 3 meter långt flugspö. Gäddflugfiske ställer inga specifika krav på rullen så länge den är tillförlitlig och fungerar. Fiskelinan bör, vid kast med stora flugor, vara av en lite tyngre modell än normalt. Den tyngre linan drar en stor fluga lättare. Vid fiske i en grund sjö, är det enklast att fiska med en flytlina. Vid fiske av gädda, rekommenderas användningen av en ledare gjord av titan på mellan 40 och 50 cm i längd.

Avsmalningen av ledaren är inte viktig vid gäddflugfiske, men med en alltför kort ledare så kommer flugan röra sig oberäkneligt i luften. Om ledaren istället är för lång, kommer det bli svårare att hålla stora och tunga flugor flygande. Du rekommenderas ha med dig en tång samt en håv för att hantera de gäddor som fångas. Annan utrustning som kan vara bra att ha med sig inkluderar måttband, våg, kamera (för att dokumentera fångsten) samt polaroid glasögon (för att upptäcka gäddor som jagar flugan).

Grundregler för bindning av flugor

Bindning av flugorna till gäddflugfiske kan vara skoj och ge utlopp för kreativiteten. Det finns ett par grundregler som är bra att ha i åtanke innan man börjar knyta. Den första grundregeln är att se till att bygga hållbara flugor. Det är fördelaktigt att använda en stark tråd såsom kevlartråd, monofilament eller bindtråd. Det är därtill rekommenderat att säkra med många varv av tråden samt att förstärka flugorna ytterligare med superlim på strategiska platser. Att använda syntetiskt material är fördelaktigt eftersom det inte suger åt sig något vatten. Det är viktigt att hitta en krok som lämpar sig för gäddflugfiske. De bästa korkarna ska vara ganska stora, ha en låg vikt samt en bra hållbarhet.

Gäddflugfiske en gädda på kroken