Flugor

Flugor

När du väl har lärt dig tekniken i flugfiske återstår att lära dig mer om flugor. Flugfiske är roligt även utan att fånga fisk eftersom utmaningen är att göra det perfekta kastet. All form av fiske är avkopplande men flugfiske är mer en precisionssport. För att lyckas med flugfiske krävs det också att du väljer rätt sorts fluga. Att fånga fisk med imiterade insekter är en gammal sport och redan 1469 kom den första boken om flugfiske ut, där man nämner konstgjorda flugor. För att reta och locka fisken till hugg, bör du veta vilket bytesdjur som passar till den fisk du är ute efter.

Flugor över och under vattenytan

Olika typer av flugor som lockar fiskar

Det finns ett mycket stort antal fiskeflugor och grovt kan man dela in dem i grupper. Det är torrflugor, våtflugor, nymfer, tubflugor och streamers. Torrflugorna är gjorda för att flyta på ytan medan de andra typerna av flugor fiskas under vatten. Torrflugorna imiterar sländor och andra insekter som samlas på vattenytan. De görs av ett flytande material och är impregnerade för att de ska behålla förmågan att flyta. Att fiska med torrfluga är mycket spännande eftersom man följer flugans rörelser och helt plötsligt kan man se när fisken försöker fånga bytet. Torrfluga kan användas i de flesta vattendrag och till att fånga i stort sett alla svenska fiskar.

Våtflugor fiskas under vatten och de är gjorda för att likna dränkta eller vattenlevande insekter, men även räkdjur och fiskyngel. Fisken intar den mesta av sin föda under vatten och därför kan det vara lättare att få fångst med den här typen av flugor. Dessutom kräver våtflugor inte lika perfekta kast med spöet som torrflugor gör. För nybörjaren är det därför mycket enklare att börja sin karriär som flugfiskare med våtfluga. Nymfer imiterar olika sländors och andra insekters nymfstadie, alltså stadiet innan de utvecklas till färdiga insekter med vingar. Ofta är dessa förtyngda för att de lättare och snabbare ska sjunka.

Streamers, tubflugor och möss

Streamers är flugor som delas in i två olika kategorier. De första är attractors som är färgglada och yviga. De här kan fiskarna hugga på i ren irritation eller nyfikenhet. Den andra kategorin som är imitationer görs för att efterlikna småfisk, salamandrar och andra liknande djur som lever i vattnet. Dessa används först och främst för att fånga stora fiskar. Tubflugorna är byggda kring en tub i plast eller aluminium. Tafsen träs genom tuben och sedan ansluts den till en tre-krok. Dessa används ofta för fiske av havsöring och lax. Fördelen med tubfluga med tre-krok är att man kan göra en stor fluga utan att använda sig av stor krok.

Det finns dessutom en typ av flugor som inte är lika vanliga i Sverige som de andra. Den används till stor del i Nya Zeeland, men kan lika bra fungera i svenska fjällen. Det är musimitationen. Möss, sorkar och lämlar är stora byten för bland annat öringar. Lämlar till exempel tillhör storöringens diet. Med denna fiskar man lämpligast i långsamma strömmar och kurvor där mössen naturligt försöker ta sig över. Man försöker imitera en simmande mus genom att låta flugan driva från den ana kanten av strömmen mot den andra.

Flugbindning är en rolig hobby

Inom varje kategori fiskeflugor finns många olika varianter. En nybörjare behöver inte ha alla dessa. Många erfarna flugfiskare börjar även tillverka egna flugor istället för att köpa färdiga. På marknaden finns ett mycket stort urval av material för den som vill tillverka egna fiskeflugor. Vad använder man? Olika typer av fjädrar, bindtråd, förtyngning och olika trådar till att göra kropparna. Vid kustfiske som är mycket populärt är imitation av räkor en bra typ av fluga. Räkans ögon kan man göra själv genom att bränna änden av nylontråd och sedan lacka dem i önskad färg. Detta kanske känns som överkurs om du är nybörjare, men blir du biten av flugfiske kommer du säkert så småningom prova på att göra egna flugor.